I s přibývajícími lety je důležité pečovat o své fyzické a psychické zdraví. Zásadní přínos spatřujeme nejen v primární a sekundární prevenci řady nemocí, ale také v napomáhání člověku žít plnohodnotný život, posilovat duševní zdraví a psychickou odolnost i ve vysokém věku. Neméně důležitým pozitivem je i udržování sociálního kontaktu, a tím zamezení izolaci seniorů.

Pro seniory je trávení a efektivní využití volného času velmi důležité, stejně tak jako je důležité, aby měli aktivní přístup ke svému životu. Volnočasové aktivity se během života mohou u lidí měnit, některé opouštíme, jiné nalézáme. Velké množství seniorů se nechce vzdát svých aktivit ani ve stáří. Odmítají měnit svoje zvyklosti a aktivity, například kvůli tomu, že změnili své bydliště, nebo u nich došlo ke zhoršení fyzické výkonnosti.

Zodpovědnost za své zdraví máme každý z nás a mnoho seniorů si je toho vědoma. V Jihočeském kraji spojila Krajská rada seniorů pohybové i tvořivé aktivity do jednoho dne. Konaly se zde již sedmým rokem Sportovní hry pro seniory i soutěž Senior foto. Z účastníků sršela neskutečná energie a chuť užít si život plnými doušky.

 

Sportovního dne se zúčastnilo 27 družstev. Celkem 108 seniorů z Jihočeského kraje a vítězové byli odměňováni v kategoriích družstva i jednotlivců z řad mužů i žen. Soutěž Senior foto byla také úspěšná. O umístění bojovalo 488 snímků! Díky propagaci soutěže ve zpravodaji projektu Senioři v krajích se klání zúčastnili autoři fotografií z celé České republiky.

 

Alena Bártíková, jihočeská koordinátorka projektu Senioři v krajích