Co víte o důchodech?

1. Co je třeba splnit pro vznik nároku na starobní důchod?

2. Co je základní výměra?

3. Kdy se dozvím, jak vysoký důchod budu mít?

4. Co je tzv. zákonná valorizace důchodu?

5. Víte, proč mají ženy nižší důchody než muži?

6. Co se stane, když odejdete do důchodu dříve, než máte důchodový věk?

Co si myslíte o návrhu spravedlivé důchodové reformy?

1. Zavedení výchovného – 500 Kč k důchodu navíc za každé vychované dítě

2. Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese – za každých 10 odpracovaných let v náročné profesi o rok dříve do důchodu

3. Snížení potřebné doby pojištění z 35 let na 25 let

4. Zastropování důchodového věku na 65 let

5. Zavedení základního důchodu ve výši 28 % průměrné mzdy

6. Jasná a předvídatelná výše důchodu

 

Chcete vědět co si myslí ostatní?
Více o návrhu spravedlivé důchodové reformy na Spravedlivá důchodová reforma (mpsv.cz)
Více o práci Komise pro spravedlivé důchody na Důchodová komise (duchodovakomise.cz)

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo
Ministerstvo práce a sociálních věcí-logo
Projekt - Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - logo
Senioři v krajích logo

Webové stránky vznikly v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.