Projekt Senioři v krajích

Kontakty

Realizační tým

Jméno a příjmení

Pozice

Kancelář

Kontakt

Mgr. Bohumila Anna Eisenhammer

Odborný gestor projektu

Ing. Nikola Syrová

Projektová manažerka

Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2

Mgr. Jana Fröhlichová

Odborný garant analýzy a studie

David Peltán, DiS.

PR projektu a komunikace

Mgr. Jana Řeháková Fučíková

Vedoucí věcného oddělení MPSV ČR

Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2

Ing. Emilie Jašová, Ph.D.

Věcné odddělení MPSV ČR

Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2

Mapa krajů

Informace o pobočkách, koordinátorech a kontaktech

Senioři v krajích - mapa kontaktů
Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo
Ministerstvo práce a sociálních věcí-logo
Projekt - Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - logo
Senioři v krajích logo

Webové stránky vznikly v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.