Polovina letních prázdnin je za námi. Po malém vydechnutí je tým projektu Senioři v krajích opět v pracovním procesu a pilně pracuje na posledním výstupu, kterým je „Komparativní analýza systému pojištění Pflegeversicherung v Německu“. K nahlédnutí a stažení bude na našich webových stránkách www.seniorivkrajich.mpsv.cz ke konci roku.

„Předmětem komparativní analýzy je zmapování systému pojištění Pflegeversicherung v Německu a stav systému pojištění a financování sociálních služeb v České republice. Nyní probíhají schůzky s externími spolupracovníky, kteří analýzu pro projekt Senioři v krajích zpracovávají. Společnými silami tým pilně pracuje na jejím obsahu a postupně plní její „střeva“ nově získanými informacemi, a to jak z německého prostředí, tak i českého,“ říká gestorka projektu Senioři v krajích Bohumila Anna Eisenhammer, která na analýze spolupracuje.

Na podzim Seniory v krajích čekají čtyři kulaté stoly, na nichž budou odborníkům předloženy výsledky bádání a pracovní skupiny budou společně rokovat nad tím, jak lze jednotlivé získané výsledky uplatnit v tuzemském prostředí. Závěry z těchto kulatých stolů budou předány příslušnému oddělení MPSV ČR, které bude s těmito informacemi pracovat na legislativních i systémových změnách, a to především v rámci systému dlouhodobě udržitelného financování sociálních služeb v České republice.

„Další zprávy o vývoji přiletí opět na web nebo facebookové stránky projektu Senioři v krajích, nicméně za zmínku stojí, že zájemcům do konce roku dodáme tři informační listy projektu, ve kterých přineseme zajímavé novinky z MPSV ČR, vývoj práce na analýze, rozhovory a články, a to i z oblasti sociálního bydlení, které budou jistě zajímat i naše věrné čtenáře a zájemce o dění v oblasti seniorské politiky,“ doplnila Bohumila Anna Eisenhammer.

David Peltán a spol., PR Senioři v krajích