Seniorská obálka, neboli I.C.E. karta, je jednoduchým nástrojem, jak podpořit bezpečí seniorů v jejich vlastním domově. A zůstává i po skončení projektu k dispozici ke stažení a tisku na webových stránkách seniorivkrajich.mpsv.cz pod záložkou Soubory ke stažení.

Kvalita života se odvíjí od možnosti prožívat svůj život co nejdéle ve zdraví. Ve společnosti se výrazně zvyšuje průměrný věk dožití a počet osob vysokého věku narůstá. Mnoho lidí si přeje prožívat své stáří ve svém domácím prostředí. Často jsou však v bytě či domě osamoceni. Ze zkušenosti záchranné služby Jihomoravského kraje vyplývá, že „Nejčastější výjezdy zdravotnické záchranné služby bývají k seniorům. Na místě jde o čas a rychlé informace. Posádky nejčastěji vyjíždí k pacientům s interními chorobami, souvisejícími zejména s onemocněním srdce, cév a mozku a velkou část zásahů tvoří úrazy“.

Součástí Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor a Policie České republiky ve spolupráci s městskou policií. Ti všichni mají při svém působení v domově seniora možnost, díky projektu Senioři v krajích, využít Seniorskou obálku neboli I.C.E kartu. Ta je formulářem, který obsahuje informace o medikaci, zdravotním stavu člověka a kontaktech na jeho osobu blízkou. Všem složkám IZS výše zmíněné, aktuální a přehledné informace o občanovi, významně pomohou v místě zásahu a urychlí tak záchranu života či zdraví. Seniorská obálka se stala bez nadsázky nástrojem, který pomáhá zachraňovat lidské životy. A díky aktivitám projektu se tato pomůcka rozšířila postupně do všech krajů České republiky i na Slovensko.

Formulář je velmi praktický a přehledný s pomocí barevného navigačního systému, tzv. semaforu. Je to však nástroj přenosu informací, který je třeba, aby se dostal do rukou svých zamýšlených adresátů a kdy je třeba, aby informace byly skutečně aktuální. Proto nelze s I.C.E. kartou nakládat jako s kdejakým letákem či seznamem, ale je třeba ji šířit s poučením, jak se správně formulář vyplňuje a kde je nutné jej v domácnosti umístit. To vše se dařilo projektu prosadit díky aktivním partnerům z regionů.

A díky nim může dojít k trvalé udržitelnosti nástroje i po skončení projektu v roce 2022. Stěžejními distributory se stávají v následujícím období samotné obce. Určitými supervizory pak ve většině krajské úřady. A spolehlivými partnery distribuce obálek až do rukou potřebné cílové skupině včetně pomoci s vyplněním pak sociální služby, sociální pracovníci a v neposlední řadě seniorské kluby či rodiny. Seniorská obálka se tak stala praktickým nástrojem, který zároveň zdůrazňuje stěžejní roli obcí v politice stárnutí a potřebnost budování fungujících mezigeneračních vztahů.

Vytiskněte si zdarma svou Seniorskou obálku z webu seniorivkrajich.mpsv.cz, nebo se obraťte o pomoc na svůj obecní úřad.

Jana Fröhlichová, odborná garantka analýz a studií