Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ v Královéhradeckém kraji pro rok 2022 zná své vítěze. Na východě Čech se letos konala ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ poprvé. Hradečtí se tak připojili k Jihočeskému kraji ve snaze podnítit zájem u veřejnosti a mezi zaměstnavateli k tématu zaměstnávání osob 55+. Zohlednění potřeb a přínosnosti pracovních kolektivů složených nejen v rozmanitosti genderové, ale i věkové je stěžejním účelem daného ocenění.

Na východě Čech byl vyhlašovatelem klání Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Pořadatelé soutěž rozdělili do tří soutěžních kategorií: malá společnost do 49 zaměstnanců, středně velká společnost do 249 zaměstnanců a velká společnost nad 250 zaměstnanců. Zájemci o ocenění, jak z podnikatelské, tak i veřejné sféry, se mohli hlásit do konce května. Podmínkou účasti byla nejméně roční existence společnosti a její sídlo nebo sídlo pobočky na území Královéhradeckého kraje. Přihlásilo se celkem 18 soutěžících.

V říjnu v Hradci Králové tak měli příležitost zástupci Královéhradeckého kraje předat ocenění vítězům prvního ročníku během slavnostního ceremoniálu Buďte inspirací 2022! V kategorii společnost do 49 zaměstnanců zvítězily společnosti INGTOP, s. r. o. a INGTOP METAL, s. r. o. V kategorii společnost do 249 zaměstnanců uspěla SpofaDental, a. s., a v kategorii od 250 zaměstnanců výše zabodovaly Technické služby Hradec Králové.

Společnosti INGTOP a INGOP METAL se zabývají výrobou, montáží a servisem plynových a chladicích zařízení a ventilací. Jičínská společnost SpofaDental a. s. je tradičním výrobcem nekovových dentálních materiálů. Technické služby Hradec Králové se kromě městské zeleně, komunikací, osvětlení nebo mobiliáře starají také o psí útulek a areál hradeckého letiště. Všichni ocenění obdrželi krásnou pamětní trofej (dřevěnou truhlici) vyrobenou studenty Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Kromě věcných darů vítězové získali také mediální prostor od partnerů soutěže – Český rozhlas, Deník, MAFRA, V1 východočeská televize, Salonky. Královéhradecký kraj se chystá v oceňování pokračovat i v následujících letech, což nás za projekt nejvíc těší.

Jana Fröhlichová, odborná garantka analýz a studií