Kraje a seniorská politika

Lorem ipsum

Senioři reprezentovali Ústecký kraj na sportovních hrách na Slovensku

Rajecké Teplice na Slovensku byly místem konání dalšího ročníku sportovních her seniorů. Letos soutěžilo deset družstev v devíti sportovních disci

Vznik seniorské obálky

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu, který se konal v Jihomoravském kraji na téma „Stárneme ve zdraví“ projektu Implementace politiky stárnutí

O čem se mluví v krajích ČR - 07/2018

Informační bulletin projektu "Stártnutí na krajích" Léto ve znamení sportu III. mezinárodní sportovní hry seniorů se uskutečnily ve dnech 1

O čem se mluví v krajích ČR - 06/2018

KAMPAŇ „SENIORSKÁ OBÁLKA“ V Jihomoravském kraji odstartovala v červnu osvětová kampaň Seniorská obálka, jež vznikla ve spolupráci projektu Politi

Kraje a seniorská politika
Senioři reprezentovali Ústecký kraj na sportovních hrách na Slovensku
Vznik seniorské obálky
O čem se mluví v krajích ČR - 07/2018
O čem se mluví v krajích ČR - 06/2018

O projektu

Projekt na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020
Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Více o projektu

Napište nám zprávu

„Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas správci (Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí, Na poříčním právu 376/1,128 01 Praha 2, IČO: 00551023) ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem a v rozsahu nezbytném pro aktivity projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněn/a svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.“