0000000000000000000000000000 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Loans with no guarantor

Loans with no guarantor GoCompare's loan contrast solution is supplied by Lovemoney.com Financial Solutions Ltd 1 Our search that is smart tool yo

Betting Relating to Source Involving Ra On-line Book About Ra Online

Betting Relating to Source Involving Ra On-line Book About Ra Online I just now concluded reading via "Because of Boomer to help Doodlekit: Victory S

Philippine Mail Buy Brides Philippine Brides On The Web Directory.

Philippine Mail Buy Brides Philippine Brides On The Web Directory. JERUSALEM– Israeli authorities have in fact really also been expected to test do

Reserve From Ra Without cost Enjoy Throughout Simulated Establishing And also Video game Review

Reserve From Ra Without cost Enjoy Throughout Simulated Establishing And also Video game Review Manual with Ra Slot machine machines play with web ba

Cannabidiol Will reduce Belligerence, Investigation Concludes

Cannabidiol Will reduce Belligerence, Investigation Concludes The federal government have a strong harmful characteristic connected with teaching mos

Loans with no guarantor
Betting Relating to Source Involving Ra On-line Book About Ra Online
Philippine Mail Buy Brides Philippine Brides On The Web Directory.
Reserve From Ra Without cost Enjoy Throughout Simulated Establishing And also Video game Review
Cannabidiol Will reduce Belligerence, Investigation Concludes

O projektu

Projekt na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020
Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Více o projektu

Napište nám zprávu

„Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas správci (Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí, Na poříčním právu 376/1,128 01 Praha 2, IČO: 00551023) ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem a v rozsahu nezbytném pro aktivity projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněn/a svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.“