0000000000000000000000000000 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Just Just Exactly What An Entirely Complimentary Dating Membership Includes

Just Just Exactly What An Entirely Complimentary Dating Membership Includes Will you be confused how to begin relation that is new unknown individua

Online dating sites guidelines for Men: obtaining the Date. The telephone call can help you save large amount of waste of the time date with unsuitable females.

Online dating sites guidelines for Men: obtaining the Date. The telephone call can help you save large amount of waste of the time date with unsuitabl

The products, platforms, and computer software that produce your life that is digital potential

The products, platforms, and computer software that produce your life that is digital potential PUBLICIDAD Would you feel unimportant for them? Let

We Let You Know in regards to the Corpse Bride: A Makeup Guide

We Let You Know in regards to the Corpse Bride: A Makeup Guide The Corpse Bride is a favorite Tim Burton film that has been really according to A rus

Best Featuring Herbal together with normal Desire for getting nutrition Depressent Products In The Appointment setting year Movie

Best Featuring Herbal together with normal Desire for getting nutrition Depressent Products In The Appointment setting year Movie Our current earth i

Just Just Exactly What An Entirely Complimentary Dating Membership Includes
Online dating sites guidelines for Men: obtaining the Date. The telephone call can help you save large amount of waste of the time date with unsuitable females.
The products, platforms, and computer software that produce your life that is digital potential
We Let You Know in regards to the Corpse Bride: A Makeup Guide
Best Featuring Herbal together with normal Desire for getting nutrition Depressent Products In The Appointment setting year Movie

O projektu

Projekt na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020
Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Více o projektu

Napište nám zprávu

„Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas správci (Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí, Na poříčním právu 376/1,128 01 Praha 2, IČO: 00551023) ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem a v rozsahu nezbytném pro aktivity projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněn/a svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.“