0000000000000000000000000000 Ministerstvo práce a sociálních věcí

7 Indications Some Body Is Approximately To Ghost For You, As You Should Always Be Made For The Worst

7 Indications Some Body Is Approximately To Ghost For You, As You Should Always Be Made For The Worst Ghosting, you are dating decides to simply fade

CBD Cannasouth Small amount of Usual Shares

CBD Cannasouth Small amount of Usual Shares Cannabidiol (CBD), an important non-psychoactive components inside cannabis, features really been touted

Netflix Bits Technique Intended for $2B Web connection Delivering, Maximizing Reliance On the subject of Debt While The application Grows

Netflix Bits Technique Intended for $2B Web connection Delivering, Maximizing Reliance On the subject of Debt While The application Grows Experience

USING CBD From Constructing Very important Gasoline SERVICES

USING CBD From Constructing Very important Gasoline SERVICES Osteoporosis is normally a disorder that entails injury to your physique joints. Current

Children, Function an internet-based casino

Children, Function an internet-based casino For a sequel for the to begin any chain, Reserve about Ra Deluxe's simpleness puts in the recreation stic

7 Indications Some Body Is Approximately To Ghost For You, As You Should Always Be Made For The Worst
CBD Cannasouth Small amount of Usual Shares
Netflix Bits Technique Intended for $2B Web connection Delivering, Maximizing Reliance On the subject of Debt While The application Grows
USING CBD From Constructing Very important Gasoline SERVICES
Children, Function an internet-based casino

O projektu

Projekt na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020
Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Více o projektu

Napište nám zprávu

„Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas správci (Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí, Na poříčním právu 376/1,128 01 Praha 2, IČO: 00551023) ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem a v rozsahu nezbytném pro aktivity projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněn/a svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.“