Bydlení dostupné všem? To je sen, praxe je však mnohdy jiná. Projekt Senioři v krajích proto zve na na březnový On-line kulatý stůl, který se koná ve čtvrtek 3. března od 9 hodin. Jeho tématem bude Bydlení dostupné (nejen) pro seniory.

Beseda otevře dostupnost bydlení nejen pro seniorskou a stárnoucí část obyvatel. Bude se zabývat správným nastavením jeho podmínek, propojením soběstačnosti s formální nebo neformální péčí, a také tím, jak soběstačnost co nejdéle a nejlépe udržet. Podíváme se na komunitní bydlení pro seniory i na dobré příklady z praxe v zahraničí a porovnáme je s tuzemskou praxí. Na kulatém stole se také dotkneme sociálního bydlení a bydlení seniorů v sociálně vyloučených lokalitách. K tématům promluví přední čeští odborníci.

Registrujte se do pondělí 28. února, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. Více v letáku v záložce Soubory ke stažení.

David Peltán, PR Senioři v krajích