Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (Senioři v krajích) pořádá další online kulatý stůl. Ten se uskuteční v úterý 21. září od 10 hodin a jeho tématem bude Nutriční péče a aktivizace klienta, tedy výživa a stravování seniorů. Na besedu se bude možné registrovat do 16. září.  

„Výživa formou mateřského mléka byla a je považována za tu nejkvalitnější, kterou novorozenec může dostat pro svůj zdárný vývoj. Každý věk, každá nemoc si žádá určitý mimořádný přísun zdrojů látek, které napomáhají „rehabilitaci“ organizmu – těla. Klinická výživa v praxi řeší nové formy alergii a odborné poradenství u nemocí dospělých. Alzheimerova nemoc či demence způsobuje, že klient zapomíná jíst a pít, tím dochází k celkovému oslabení organizmu. Závěr bude patřit výzkumu kvality podávané stravy v pobytových zařízeních z hlediska kvality, kvantity a ekonomického řízení,“ prozradil iniciátor kulatého stolu Andrej Dan Bárdoš, pražský  koordinátor projektu Senioři v krajích

Program besedy začne přihlášením zájemců od 9.30 hodin. Od 10 hodin pak ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 Petra Gabriel Lojdová pohovoří na téma Výživa a aktivizace seniora jako forma prevence. Vyvážená, pestrá a plnohodnotná výživa pozitivně ovlivňuje kvalitu života. Cílem prezentace bude poukázat na význam kvality a kvantity potravy s ohledem na každodenní aktivizaci klienta.

Následovat bude přednáška o Kvalitě stravování a nutriční péče v pobytových zařízeních – prezentace výsledků výzkumu .  Nutriční terapeutka Květa Krajíčková (Sekce nutričních terapeutů České asociace sester) poví o zajištění výživy klientů zejména v pobytových a pečovatelských sociálních zařízeních. 

Od 11.10 hodin se bude nutriční terapeutka a konzultantka klinické výživy Jitka Jirků zabývat Klinickou výživou v praxi. Nutriční péče je výživa nemocných klientů, kde dobře vedená výživa je součástí prevence, léčby i následné rekonvalescence. Výživa hraje v našem životě významnou roli a pokud chceme, abychom žili aktivní a kvalitní život, měli bychom ji věnovat zaslouženou pozornost.

Nutriční specialistka Gabriela Mencová se bude věnovat Výživě klientů s Alzheimerovou chorobou. Jídlo připomíná seniorům domov. „Správná strava“ je s radostí a poté i ve prospěch zdraví konzumována. Zájem o jídlo trvá i v pokročilém věku.

Poslední přednáškou bude Legislativní a ekonomická efektivita při zajišťování stravovacích služeb v pobytovém zařízení – legislativní náhled na současnou situaci. O tématu pohovoří Květa Krajíčková a Andrej Dan Bárdoš.

Odkaz na online vysílání bude zájemcům zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním akce. Registraci a dotazy zasílejte na email jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková). Kulatý stůl je zdarma. Kapacita besedy je omezena, je třeba se proto registrovat včas.

Senioři v krajích mají plánu další besedy, a to například na témata bezdomovectví seniorů, senioři ve vězeních, nedoslýchavost seniorů  a další.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích