Projekt Senioři v krajích zve na další únorový On-line kulatý stůl, který se uskuteční v úterý 22. února od 9 hodin. Jeho tématem bude Biografická péče o seniory ve výuce.

Biografická péče o seniory už byla projektem Senioři v krajích představena. Nyní se ale posuneme dál a na besedě se dozvíte, jak se tento model zařadil do výuky středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním a zdravotním zaměřením a jak dochází k propojení teorie s praxí studentů v příslušných zařízeních sociální péče. Na kulatém stole se společně podíváme, jak biografická péče funguje v teorii a zejména v praxi a na kolik je efektivní. Budeme se zabývat také tím, jak vznikla iniciativa zařadit biografickou péči do výuky a s tím související Projekt Pedagog. K tématu budou hovořit kromě autorky koncepce biografické péče PhDr. Evy Procházkové, PhD. pedagogové vyšších odborných a středních škol a koordinátoři projektu Senioři v krajích.

Registrace probíhá od teď do pátku 18. února, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň). Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je cca 3 hodiny. Akci zdarma pořádá projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR –  Senioři v krajích. Změna programu je vyhrazena. Upozorňujeme, že kapacita On-line kulatého stolu je omezena.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích