Projekt Senioři v krajích připravil další On-line kulatý stůl, který se koná ve středu 23. června od 9 hodin. Jeho tématem je Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče. Registrovat se na besedu můžete do čtvrtka 17. června.
V programu setkání se podrobně dozvíte o roli rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu v podpoře neformálních pečujících,  analýze oblasti dlouhodobé péče a nesoběstačnosti v kontextu komerčního pojistného produktu, o podpoře pečujících osob zaměřené na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajištění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečného domova, o roli samosprávy v podpoře neformálních pečujících a mnohem více. Další informace o kulatém stolu najdete v letáku ZDE.
Registrace probíhá na mailjirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň). Upozorňujeme, že kapacita On-line kulatého stolu je omezena. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Akci zdarma pořádá projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR –  Senioři v krajích. Změna programu je vyhrazena.