S Novým rokem přišly změny nejen na ministerstvu práce a sociálních věcí, ale i na projektu Senioři v krajích. Jak jsme v prosincovém čísle informovali, odešly z projektu některé kolegyně, mezi nimi i vedoucí projektu Michaela Vodrážková. Její post gestorky v průběhu ledna převzala projektová garantka analýz a studií Bohumila Anna Eisenhammer. S oběma jsme pohovořili o Seniorech v krajích. 

Michaelo Vodrážková, jak dlouho jste byla gestorkou projektu a jak byste zhodnotila své působení? Co se povedlo, nepovedlo?

Gestorkou projektu jsem byla jeden a půl roku, ale nerada bych hodnotila jen působení na této pracovní pozici, protože v projektu jsem pracovala od jeho začátku, a to na pozici národní koordinátorky, takže se některé činnosti prolínaly. Coby gestorce projektu se mi povedlo stmelit tým a díky tomu jsme společně dotáhli rozdělané věci do zdárného konce a vymysleli další užitečné a pěkné aktivity.

Podařilo se projekt a jeho aktivity naplnit? Poprosím o bilanci.   

Cesta projektu byla trnitá, ale to bývá všude. Začátky jsou těžké, ale na konci se člověk vždy otočí a řekne si: „jo, ta práce je vidět a měla smysl.“ Samozřejmě, že některé cíle se nedařilo plnit podle plánu a představ, konkrétně zmíním Strategický dokument zaměřený na podporu stárnutí populace, který byl hlavním z výstupů projektu a navazovala na něj další činnost (pozn. red. dokument byl schválen Vládou ČR v uplynulém roce), takže bylo nutné změnit strategii práce, a to se nám povedlo. Kraje, města a obce, které neplánovaly v oblasti seniorské politiky, začaly a začínají plánovat a obracejí se na nás/vás s žádostí o podporu apod. Takže to vnímám jako velký úspěch a naplnění hlavního cíle projektu.

Bylo či je něco,  co byste ráda, aby na projektu bylo či co byste bývala chtěla v rámci něj udělat?

Když se na to podívám zpětně a přemýšlím, tak ani ne. Vše, co jsem dělala, se odvíjelo od dané situace. Jedinou snahou bylo dělat věci dobře, ale to se také ne vždy povedlo.

Kde vás mohou čtenáři dále potkat, vidět?

S některým z vás se určitě potkáme, a to nejen osobně.

Bohumilo Anno Eisenhammer, jste garantkou analýz, ale zároveň vám byla svěřena funkce vedoucí projektu. K poměrně analytické a empirické činnosti vám tedy přibylo vedení týmu a administrativa. Těšíte se na to, nebo se krapet bojíte?

Ano, věnovala jsem se koordinaci jednotlivých fází pro zdárnou realizaci zajímavých výzkumných zpráv, jejichž výsledky se snažíme využít pro následnou práci v projektu, ale i jako podklad pro věcnou část MPSV ČR pro řešení jednotlivých potřeb našich spoluobčanů. V našem týmu projektu Senioři v krajích jsme s kolegy společně vždy dobře spolupracovali a vycházeli si vstříc. Úzké jádro sídlící v Praze společnými silami plánovalo a koordinovalo spoustu činností vycházejících z nastavených projektových činností v jednotlivých krajích a troufám si říct, že určitý typ vedení týmu ve své agendě si musel osvojit každý z nás. Těším se na to, že s našimi kolegy budu i nadále spolupracovat na smysluplných činnostech, které přinášíme do terénu s nejlepšími úmysly, aby potřeby, které naše stárnoucí společnost má, byly reflektovány a dostalo se tak podpory, co nejvíce lidem, kteří o naši činnost mají zájem. A administrativa. Jistě to k té práci patří. Není důvod se bát nově svěřené funkce vedoucí projektu, protože mám po svém boku skvělý a zodpovědný tým, který svou práci odvádí kvalitně. Věřím, že společnými silami dovedeme projekt do zdárného konce i přesto, že musíme „plavat“ sami bez naší skvělé vedoucí Míši Vodrážkové.

Co vás jako vedoucí nyní čeká? 

S odchodem vedoucí projektu bylo nutné začít plánovat jednotlivé aktivity už na konci minulého roku, aby nám neutekl cenný čas a nedocházelo ke zbytečným prodlevám a náš pracovní tým nebyl ve zbytečném časovém presu a mohli jsme tak odvádět, co nejlepší práci pro všechny, kteří se věnují seniorské oblasti. V současné době tedy i nadále plánuji a koordinuji jednotlivé projektové činnosti, abychom se měli od čeho odrazit, přinést našim čtenářům novinky z jednotlivých krajů a pozvat je na další kulaté stoly, které budou nadupané novými a věřím, že i zajímavými tématy. Samozřejmě mě čeká spousta schůzek a jednání, na kterých budeme řešit chod našeho projektu. Doufám také, že se budu moci těšit na další spolupráci při realizaci nového výzkumu, který by se měl v tomto roce ještě uskutečnit, a tak spolupracovat, učit se a dozvídat se nové věci ze života výzkumných pracovníků. Taktéž společně se svými kolegy pracuji na přípravě Mezinárodní konference projektu Senioři v krajích, která nás čeká začátkem května. Těším se na nové externí kolegy a práci, kterou společnými silami vybudujeme a přineseme až sem k vám.

Představte, co bude náplní projektu v následujícím půlroce. Na co se mohou čtenáři a příznivci projektu těšit?

Následující půl rok bude pro všechny členy týmu velmi dynamický. Naší společnou práci zaměříme především na tři základní oblasti, kterými jsou Age management, Důchodová reforma a Bydlení pro seniory. Tato tři témata protkají jako červená nitka všechny naše aktivity ať už na krajské nebo místní úrovni. Věnovat se budeme organizaci a realizaci Centrálních kulatých stolů, kulatým stolům na krajské úrovni a proběhnou i jednotlivá zasedání odborných platforem v každém kraji.

Zpravodaj vám čtenářům přinese spoustu zajímavých informací z těchto oblastí, ale i pozvánky na Centrální kulaté stoly, které odstartují jednotlivé činnosti v každém kraji dle jejich individuálních potřeb. Samozřejmostí budou odborné články k daným tématům, ale i trochu zábavy, milých slov, pozvánek na zajímavé akce a nějaký ten recept na zpestření všedních dní. V závěru prvního pololetí roku 2022 tým projektu Senioři v krajích zrealizuje Mezinárodní konferenci projektu „Stárnutí je výzva“.

Co byste vzkázala čtenářům do roku 2022? 

Ráda bych poděkovala všem našim příznivcům, kteří čtou každý měsíc tento Zpravodaj a tím se tak dozvídají o plodech naší práce. Jsem za celý tým projektu Senioři v krajích ráda, že je naše práce smysluplná a vámi všemi pozitivně přijímána, i když je někdy nelehké dostát všem představách, které se v jednotlivých krajích zhmotní. Vaše podněty, prosby, chvály a další zpětné vazby jsou pro nás hnacím motorem v naší práci a za to vám všem patří velký dík. Velké díky pak patří celému týmu za skvělou práci na krajích a obcích i práci na tomto zpravodaji.  Na závěr bych vám chtěla popřát v duchu mé babičky, která vždy s pokorou a láskou končí náš společný telefonát. Dávejte na sebe všichni pozor, hodně zdraví vám přeji a aby už byl klid a mír.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích