Domácí Hospic Jordán, který působí na Táborsku, otevřel paliativní ambulanci. Nová služba je určena dospělým (nehospicovým) pacientům v pokročilých stádiích onemocnění a nabízí podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Cílem služby je udržení dobré kvality života nemocného i v pokročilé fázi nemoci a poskytnutí výhod paliativní medicíny více pacientům.

Ambulanci mohl hospic otevřít i díky tomu, že má dvě lékařky s atestací Paliativní medicína – MUDr. Helenu Staňkovou a MUDr. Štěpánku Fojtů.

„Tato služba byla vytvořena i vzhledem k narůstající poptávce po tomto typu péče. Pacientů, kteří nemohou navštívit svého lékaře z důvodů pohybového omezení, vysokého věku či vlastní diagnózy, neustále přibývá. Naštěstí, na tuto poptávku nedávno zareagovaly zdravotní pojišťovny, které služby ambulantní paliativy začínají hradit,“ říká lékařka Štěpánka Fojtů.

Paliativní ambulance  bude sloužit dospělým nemocným s nevyléčitelným pokročilým nádorovým (onkologickým) i nenádorovým onemocněním (nemoci srdce, ledvin, plic, neurologické diagnózy, demence, křehké stavy u geriatrických pacientů a další), které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jako je bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost, zvracení a další příznaky provázející nevyléčitelné onemocnění, a jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.

„Cílem práce týmu je společně s pacientem a pečujícími stanovit plán péče, který nemocnému umožní trávit svůj čas s nemocí ve vlastním sociálním prostředí,“ doplnila Štěpánka Fojtů.

Podmínkou pro objednání do ambulance je bydliště pacienta, jenž se nachází v dojezdové vzdálenosti Domácího hospice Jordán, to je v okruhu 25 kilometrů kolem jihočeského města Tábor. Do ambulance je nutné se objednávat předem telefonicky nebo e-mailem (601 527 136, paliativniambulance@hospicjordan.cz), a to v časech pondělí-pátek (mimo státních svátků) od 9-12 hodin. Před objednáním je nutné zajistit lékařskou zprávu a doporučení k paliativní péči , které vystaví praktický lékař, odborná ambulance či nemocnice. Na základě potřeb pacienta proběhne vyšetření buď v domácím prostředí pacienta, nebo v ambulanci v prostorách Domácího hospice Jordán v Táboře.

Paliativní ambulance nabízí vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne plán péče. Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

Zhodnocení se týká jak užívání léků, tak dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zaměří se i na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, mobilní specializovaná paliativní péče/domácí hospic, paliativní péče v lůžkovém zařízení, apod.). V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Domácího hospice Jordán. Z vyšetření je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující dny po vyšetření.

Zdravotnické služby Ambulance paliativní medicíny jsou hrazeny v současnosti pouze pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky. Hospic Jordán aktuálně jedná  s dalšími pojišťovnami –  OZP, ZPMV, ČPZP. Podrobnější informace o ambulanci naleznete ZDE.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích