Lenka Špaková je odbornicí na problematiku takzvané sendvičové generace a pracuje pro organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. Programy centra se zaměřují mimo jiné právě na sendvičové generace, jejíž příslušníci jsou vystaveni vysoké zátěži, protože musí skloubit péči o děti s péčí o seniory a do toho obvykle musí zvládat vlastní zaměstnání, partnerský život a vlastní aktivity. O centru i problematice tohoto dnešního fenoménu jsme s Lenkou Špakovou pohovořili.  

Mohla byste na začátku představit organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, ve které pracujete, a také přiblížit motivaci, která vedla k rozhodnutí věnovat se v ní právě sendvičovým generacím.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně (dále také CRSP) je nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a podporu v obtížných životních situacích. Naše programy jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám. Věnujeme se také pěstounským rodinám, seniorům a odborné veřejnosti. Zřizovatelem centra je Biskupství brněnské. Proto sendvičová generace, jakožto cílová skupina, byla už jen pomyslným doplněním skládačky. Je to generace uprostřed – mezi dětmi a seniory, tedy skupinami, které v CRSP dlouhodobě podporujeme. Současně nejsou její problémy cizí ani mnohým našim zaměstnankyním. Vnímali jsme, že je to téma, které by si zasloužilo pozornost a že bychom mohli sendvičové generaci nabídnout podporu. Proto jsme moc rádi, že jsme díky finanční podpoře Odboru zdraví Magistrátu města Brna mohli projekt začít realizovat.

Jste vedoucí projektu „Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“, co je cílem projektu a jaké jsou jeho hlavní aktivity?

Já bych řekla, že úplně tím nejzásadnějším cílem je sendvičovou generaci podpořit a ukázat, že na to nejsou pečující sami. Že požádat o pomoc je v pořádku. Proto mezi aktivitami projektu bylo například pro potřeby sendvičové rodiny vytvořit online adresář služeb a organizací na území města Brna, který neustále aktualizujeme a doplňujeme. Ukázalo se, že informací je tolik, že nejen na adresář vznikl samostatný web (www.sendvicovagenerace.cz). Realizovali jsme dotazníkové šetření a taktéž rozhovory se zástupci sendvičové generace. Součástí projektu je i pořádání workshopů. Ty se věnují problematice rovnováhy v životě, zvládání stresu, vyhoření a nastolení stability, což jsou klíčové otázky, s nimiž se tato generace potýká. Navázali jsme „Individuální aktivizační službou pro seniory (IASS)“, která je určena pro seniory ve věku 65+ žijících v Brně, o než se nějakým způsobem stará jejich blízký, který je sám příslušníkem sendvičové generace. Cílem programu je aktivizace seniora, například prostřednictvím tréninku paměti, spontánním rozhovorem, reminiscencí nebo vycházkou či pohybovou aktivitou. Nedílnou složkou projektu jsou taktéž informační letáky a medializace tématu.

Součástí projektu jsou i osm natočených podcastů, které skrze web CRSP a YouTube kanál nabízíte veřejnosti. Jak dlouho jste pracovali na jejich natočení, kdo byli aktéři natáčení a co bylo rozhodující pro určení jednotlivých dílů? Jaká je vlastně cílová skupina projektu?

Podcasty o sendvičové generaci vznikly v rámci projektu „Senioři jako sendvičová generace“, který rozšiřuje náš záběr této problematiky. Jeho snahou je podpořit seniory 60+, kteří sami pečují o své rodiče nebo partnery či sourozence ve vyšším věku a zároveň pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem. Vznikla tak i webová stránka www.sendvicovysenior.cz. Na natáčení jsme pracovali v průběhu tří měsíců a aktéry jednotlivých dílů byli odborníci na daná témata. Tito hosté si společně s námi povídali v malém, útulném nahrávacím studiu o tématech, která s problematikou souvisí. Jednalo se o výběr pobytových či pečovatelských služeb, Alzheimerovu chorobu, příspěvek na péči, složitost mezigeneračních vztahů, anebo důležitou a často opomíjenou péči o sebe. Věříme, že jejich postřehy, rady a komentáře pomohou a budou inspirací nejen současné sendvičové generaci, ale i těm, kteří do ní třeba postupně vcházejí.

Pokud byste měla sama vybrat některý z dílů,  který vás zaujal nebo překvapil. Proč nebo v čem?

Každý díl má něco do sebe, každý přináší trochu jinou problematiku a já věřím, že si posluchači najdou to své téma. Pokud bych ale měla vybrat jen jeden, tak by to byl hned ten první díl „Jak podporovat seniora, a přitom nezapomenout pečovat i sami o sebe“. Protože o tom to celé je. Naše poselství sendvičové generaci zní: Je potřeba pečovat také o sebe, umět si říct o pomoc a nebýt na to sám! Tvrzení podporuje právě i náš host tohoto dílu, PhDr. Jitka Crhová, která dobře vysvětluje, jak je situace této generace právě o neustálém balancování a hledání rovnováhy. Největší výzvou je nezapomínat na sebe a neztrácet se v péči o ty druhé. Proto si myslím, že může být pro sendvičovou generaci úlevné přiznat si, že má právo mít čas pro sebe a pro svůj život. A rozhodně by si to mělo uvědomit i jejich okolí.

Když byste shrnula přínos projektu, v čem jej vidíte na prvním místě?

Jako velmi pozitivní vidím, že se o této problematice začalo více mluvit na regionální úrovni a že je o téma zájem. Projekt přináší informace lidem, kteří často vůbec netuší, že do sendvičové generace patří. Ze zpětné vazby od pečujících vnímáme, že jim náš online adresář pomáhá v komplexní orientaci.

Každý projekt by měl otevřít problematiku a podpořit její další zakotvení ve společnosti. Vnímáte některá doporučení projektu, která by byla vhodná k zařazení do systémové podpory obcí?

Vzít si téma za své a zajímat se o něj. Vědět o pečujících osobách v obci, umět je oslovit a nabízet jim podporu. Na rovině obcí mít fungující a kapacitně dostatečné sociální služby, nejen odlehčovací
a terénní, ale aby se místní měli kam obrátit pro odbornou pomoc, důležité informace a užitečné rady.

Na závěr vás poprosím o vlastní doplnění věty: Sendvičová generace je pro mě…

Téma, o kterém by se mělo mluvit, vědět o jejich potřebách a podnikat kroky, které jí pomohou a podpoří v nelehké situaci.

Dana Žižkovská, koordinátorka projektu Senioři v krajích pro Jihomoravský kraj