Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pořádá v pátek 1. října Fórum sociálních služeb s podtitulem Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta. Akce se koná od devíti do 16.30 hodin v pražském hotelu Vienna House Diplomat Prague.

V rámci dopoledního programu se návštěvníci zúčastní úvodního panelu na téma „Jak by měly vypadat sociální služby v 21. století?“. V rámci odpoledního programu se uskuteční panelové diskuse, během nichž budou reflektována témata z oblasti sociálních služeb, stárnutí populace, transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb i institucionální péči o ohrožené děti. Mezi řečníky se objeví odborníci na daná témata, zástupci státní správy i samosprávy, zástupci neziskových organizací i poslanci a senátoři.

Kromě odborných přednášek a diskusí dojde na akci také k předávání Cen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace oceňuje tento rok již posedmé ve třech kategoriích (Profesionál, Neprofesionál, Kolektiv) ty, kteří se významným způsobem zasloužili o zvýšení povědomí společnosti o problematice stárnutí, pomáhali seniorům, motivovali je k aktivnímu stárnutí a podporovali mezigenerační solidaritu. Čtvrtou kategorii tvoří Zvláštní cena předsedkyně Rady vlády, tou je ministryně práce a sociálních věcí.

Kompletní program a registrační formulář pro přihlášení na fórum naleznete na www.fss2021.cz.

David Peltán, PR Senioři v krajích