Pomalu se blíží jaro a celospolečenská situace je pro všechny z nás tíživá, i přesto se snažíme zprostředkovávat online vysílaní kulatých stolů, které přináší nové informace napříč celou seniorskou politikou. 3. března projekt Senioři v krajích pořádal celorepublikový kulatý stůl na téma Dostupné bydlení (nejen) pro seniory.

Dopoledne návštěvníci online besedy strávili v kruhu odborníků, kteří hovořili o různých pohledech na dostupné bydlení pro seniory, ale nejen pro ně. Vyslechli jsme si příspěvek od Kateřiny Kubalčíkové, jež hovořila o bydlení jako významném prvku stárnutí v přirozeném prostředí. V návaznosti na tuto problematiku pohovořila Olga Starostová o komunitním bydlení pro seniory.

Posluchači kulatého stolu měli možnost také slyšet část informací k systémovému opatření v oblasti zdravého stárnutí. Doporučení, která v rámci příspěvku zazněla jsou založená na realizaci vícezdrojové analýzy. „Tato analýza vznikla v rámci klíčových aktivit projektu Senioři v krajích. Realizátorem byla společnost INESAN. Na našem kulatém stole jsme výsledky týkající se Konceptu celoživotního bydlení a výsledky kvantitativního výzkumu slyšeli od ředitele Institutu evaluací a sociálních analýz Jiřího Remra,“ připomíná gestorka projektu Senioři v krajích Bohumila Anna Eisenhammer.

Poslední dva příspěvky, které při besedě zazněly, se týkaly sociálního bydlení jako specifické formy podpory. Tento příspěvek prezentovala Barbora Špicarová Stašková z projektu Podpora sociálního bydlení MPSV ČR. Závěrem kulatého stolu pak zazněl příspěvek od Kristiana Holana, který je expertem pro sociální bydlení Agentury pro sociální začleňování MMR ČR. Příspěvek byl zaměřen na oblast seniorů žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Další kulaté stoly projektu Senioři v krajích budou následovat. Poutavá témata zájemce čekají v průběhu jara v celostátním i krajském provedení. Dozvíte se o nich na webu Senioři v krajích či na Facebooku @seniorivkrajich.

Tým projektu Senioři v krajích