Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (Senioři v krajích) MPSV ČR v jarních měsících nelení. Jeho krajští koordinátoři pořádají četné online besedy – kulaté stoly a platformy se zajímavými osobnostmi na témata, která se týkají problematiky stárnutí populace (Zvyšování digitální gramotnosti seniorů, seniorské obálky, paliativní a duchovní péče, duševní zdraví, plánování seniorské politiky na obcích aj.). Od konce února do teď se v rámci projektu uskutečnilo devět platforem a 18 kulatých stolů. 

Zajímavostí určitě je, že 22. dubna se dokonce konalo historicky první mezinárodní setkání seniorů z Olomouce a Slovenska, a to virtuálně, tedy přes Internet. “Akci jsme pořádali ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje a cílem bylo zhodnotit činnost věnovanou seniorům v Olomouckém kraji a zároveň načerpat zkušenosti ze Slovenska, Bardějova a Prešovského kraje,” říká krajský koordinátor projektu Senioři v krajích Václav Zatloukal, který celou akci technicky zabezpečoval a zároveň moderoval.

Jako prvního vystupujícího přivítal prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínka, který má seniorskou problematiku ve své gesci. Následovalo vystoupení Mileny Hesové za Krajskou radu seniorů a blok vystoupení z Olomouce završil Tomáš Weber, který prezentoval Krajský projekt Seniorské cestování. V druhé části vystoupili přátelé – senioři ze Slovenska, z Bratislavy Valeria Pokorná, která zastupovala předsednictvo Jednoty dôchodcov Slovenska, a z druhého konce republiky vystoupila Anna Petričová, předsedkyně JDS Prešovského kraje a Juraj Philippi z lázeňského města Bardějova. “Všichni se těšíme, až budeme naočkováni a uvidíme se na vlastní oči na některé naši společné akci, jakou jsou například Sportovní hry seniorů,” podotkl koordinátor Václav Zatloukal.

“Jménem krajské Rady seniorů Olomouckého kraje si dovoluji poděkovat za skvěle připravený Kulatý stůl Mezinárodní spolupráce seniorů v době pandemie. Díky této úžasné spolupráci se nám podařilo uspořádat historicky první virtuální mezinárodní setkání seniorů ČR a Slovenska, jehož cílem bylo společné téma aktivity seniorů obou zemí v době pandemie. Díky vám se podařilo prolomit bariéry virtuální komunikace v seniorské komunitě v této době pandemie a i přes všechny těžkosti, které elektronická online komunikace seniorům přináší, se to podařilo a nemožné se stalo skutečností. Vaše profesionální moderace a řízení debaty, pak byla zárukou kvality virtuálního jednání všech zúčastněných. K poděkování se připojují i kolegové ze Slovenska. Shodli jsme se, že setkání bylo velmi srdečné a dodalo seniorům tolik potřebnou energii a nabuzení k dalším aktivitám i v době pandemie. Těšíme se na další společné aktivity a spolupráci,” nešetřila chválou Milena Hesová, poradkyně I.náměstka hejtmana a předsedkyně krajské Rady seniorů.

Projekt Senioři v krajích nepolevuje. V květnu se v regionech chystá zasedání dalších pěti online platforem a nespočet kulatých stolů. Pozvánky najdete na Facebooku projektu ZDE, nebo se na akce můžete hlásit u krajských koordinátorů. Kontakty na ně najdete ZDE. Díky online formě se jich mohou zúčastnit zájemci z celé republiky.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích