Druhý ročník soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ má své vítěze. V Jihočeském kraji se jimi ve čtvrtek 27. května staly Technické služby Tábor, Nemocnice Strakonice a dobrovolnické centrum a občanská poradna KreBul z Prachatic. Společnosti získaly nejen ceny v celkové hodnotě více než 60 tisíc korun, ale také prestiž. Jdou totiž dobrým příkladem pro ostatní zaměstnavatele.

Tři výherci se prosadili v konkurenci mezi dalšími 17 soutěžícími. „Téma zaměstnávání osob starších 55+ je pro nás důležité, protože jde o lidi, kteří mají mnoho životních zkušeností a často se stává, že na trhu práce nemohou najít uplatnění. Chceme proto využít to, co znají, a vytvářet jim podmínky proto, aby u nás pracovali,“ uvedl důvody pro přihlášení do soutěže Michal Polanecký, ředitel společnosti Technické služby Tábor, která se stala výhercem kategorie střední firmy soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+.

Ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala zdůrazňuje nezbytnost zkušeností pracovníků starších 55 let: „Ve zdravotnictví je třeba využívat zkušené a fundované spolupracovníky ve všech profesích. V našem oboru funguje, že zkušenější kolega se stává mentorem pro mladší pracovníky, kteří nastupují, ať jsou to lékaři, zdravotní sestry, laboranti či fyzioterapeuti. Předávání zkušeností je ve zdravotnictví nezbytné.“ Nemocnice Strakonice se stala vítězem soutěže v kategorii velká společnost.

Výhercem v kategorii malá společnost se stala obecně prospěšná společnost z Prachatic. „V naší organizaci KreBul se snažíme, abychom generace propojovali přirozeně, a to jak v rámci našich služeb, tak i po personální stránce. Je pro mě jako ředitele důležité, že z této spolupráce mohu čerpat nejen energii, ale i informace a zkušenosti, které právě osoby starší 55 let mají. Naopak my zase můžeme předat starším spolupracovníkům znalosti k práci s moderními technologiemi,“ zmiňuje důvody, proč se zabývat zaměstnáváním osob starších 55 let, ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti Zdeněk Krejsa.

Jít příkladem

Právě počiny přihlášených firem a organizací v oblasti zaměstnávání osob ve věku 55 a více let posoudila na začátku května odborná porota a vybrala v každé kategorii jednoho vítěze.
„Cílem soutěže je nejen ocenit firmy, jež příkladně zaměstnávají osoby 55+, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance,“ uvádí Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která je jedním z organizátorů soutěže.

„Záměrem je napomoci zaměstnávání těchto osob, vytváření podmínek mezigeneračního dialogu ve firmách, vzdělávání zaměstnanců dle jejich potřeb, úprava náplně práce, a rovněž vytváření nabídek postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí,“ doplňuje k ocenění Alena Bártíková, koordinátorka projektu Senioři v krajích MPSV ČR, který je spolupořadatelem soutěže. Soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje také Jihočeský pakt zaměstnanosti.

Společnou snahou organizátorů je spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Druhý ročník soutěže byl zahájen 1. prosince 2020 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce února letošního roku. V přihláškách soutěžící odpovídali na otázky týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let. Jednotlivé odpovědi byly podkladem pro hodnocení soutěžících. Koho zajímají informace o soutěži, ale i příklady dobré praxe či záznam z online slavnostního vyhlášení, může navštívit stránky projektu Senioři v krajích seniorivkrajich.mpsv.cz, nebo web Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz.

Ocenění bylo vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a prostřednictvím předchozí hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Soutěž je podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí ČR.

Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR
Iniciátorem projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2022. Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) je odbornou organizací zaměřenou na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření spojených s touto problematikou. JSRLZ byla založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a přispívat ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů spolu s podněcováním, přípravou a realizací aktivit naplňující klíčové priority v regionu.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích
Dominika Krejčířová, PR Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů