Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV pořádal 11. února první letošní On-line kulatý stůl. Zabýval se analýzami a studiemi, jako byly Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí, Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů, Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů a Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích. Na kulatý stůl se hlásilo přes 150 zájemců z řad odborníků i laické veřejnosti.

„Bohužel se nemůžeme sejít osobně a museli jsme kvůli koronavirové situaci přikročit k online přenosům. Zvolená varianta se však na účasti a zájmu téměř nepodepsala a můžeme říci, že se první online kulatý stůl velmi povedl. Potěšil nás velký zájem, který jsme nečekali, i zajímavé dotazy a příspěvky v chatu při akci a po ní. Už nyní se těšíme na další kulatý stůl 25. února,“ hodnotila gestorka projektu Politiky stárnutí na krajích Michaela Vodrážková s tím, že děkuje všem návštěvníkům a hlavně přednášejícím.

Těmi byli za analýzu Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí Mgr. Petra Ponocná, PhD. ze společnosti Inesan, za Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů Mgr. Václav Haas ze společnosti Moore Czech republic, za výzkum Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů Ing. Tomáš Kravka ze společnosti MindBridge Consulting a za Evaluaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajích Mgr. Petra Šobáňová z organizace SocioFactor. Kulatý stůl pak po odborné stránce zorganizovala Mgr. Bohumila Gudzenko, garantka analýz a studií projektu Politiky stárnutí na krajích.

Další online kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek 25. února od 10 hodin. Jeho tématem je Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího na stránkách Pečuj doma. Přednášejícími budou Mgr. Olga Starostová a Mgr. Ivo Mareš z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jak se vypořádat s největší obavou pečujících: co se stane, když náhle nebudu moci pečovat? Nejen o Nouzovém plánu péče, který je ke stažení na www.pecujdoma.cz, se dozvíte právě na této besedě.

Ve čtvrtek 4. března od 9 hodin pak zájemce čeká na On-line kulatý stůl, jehož tématem budou Duchovní potřeby seniorů a důstojný závěr života. Beseda například objasní pojmy duchovní potřeby a jejich specifika ve stáří, příklady dobré praxe u nás i v zahraničí, prozradí významy a role duchovní a pastorační péče, aktuální a současné zkušenosti nejen duchovních a bude se zabývat rodinou coby partnerem podpory a péče v doprovázení nevyléčitelně nemocných. Přednášejícími bude odborná asistentka na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a autorka knihy Senioři a spiritualita – duchovní potřeby v každodenním životě Mgr. Suchomelová Věra, Th.D., náměstek pro etické řízení, komunikaci, fundraising a člen správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické Mgr. Štěpán Brodský a primář Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, odborný garant projektu Paliatr Kraje Vysočina a vedoucí konziliárního týmu paliativní péče Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně a nemocnice Třebíč MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Kulaté stoly jsou zdarma. Plakáty s plným zněním pozvánky k zobrazení či stažení najdete v záložce Soubory ke stažení na našem webu.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích