V České republice se každoročně pět tisíc seniorů dozví, že nemá nárok na důchod a 120 tisíc seniorů má důchod menší než deset tisíc korun. Tito senioři mají problémy se zaplacením bytu, je málo sociálních bytů s nízkým nájmem, a tak většinou končí v azylových domech nebo na ubytovnách, někteří na ulicích. To je pro seniory velmi dehonestující, nedůstojné a nepřiměřené jejich přirozeným potřebám. Na ubytovnách bývá často veliký hluk, není tam možné zajistit si jídlo s ohledem na dietní omezení, které senioři mají, vaření je zcela nemožné.

Řešení našla ostravská pobočka Armády spásy. Sama si pronajímá byty a v nich ubytovává osamělé seniory. Ti v nich bydlí po dvojicích nebo trojicích a na nájem se skládají. Každý uživatel má svůj pokoj a další prostory, jako je kuchyň, předsíň a příslušenství, jsou společné. Byty jsou vybaveny základním nábytkem, elektrickými spotřebiči, kuchyňským vybavením. Uživatelé si nemusejí zajišťovat své vybavení, záleží na každém z nich, zda si bude chtít své bydlení dovybavit a zútulnit. Byty jsou v běžné zástavbě, nejsou nijak označeny. To je velmi důležité, protože uživatelé nejsou vyčleněni mimo běžné obyvatelstvo, nejsou stigmatizováni, naopak jsou součástí komunity.

Armáda spásy před pronajimateli vystupuje jako jejich garant. Tento projekt tzv. Komunitního bydlení je ojedinělý svého druhu nejen v Armádě spásy. Vznikl jako reakce na nepříznivou situaci osamělých seniorů s nízkými příjmy, kteří nedosáhnou na samostatné bydlení a nemají rodinu ani nikoho jiného, kdo by byl ochotný jim pomoci a na stáří se o ně postaral. V Ostravě už tak ubytovali 31 lidí v 15 bytech.

Příklad k následování

Projekt Komunitního bydlení je projektem dvou služeb Armády spásy v České republice, z.s. v Ostravě, a to Sociálně aktivizačních služeb pro seniory Ostrava, a Prevence bezdomovectví Ostrava. Jedním z hlavních cílů projektu je předcházet riziku bezdomovectví. Projekt je určen zejména pro seniorské uživatele azylových domů, kterým je plánováno ukončení smlouvy, musejí azylový dům opustit, nejsou schopni zajistit si další bydlení vlastními silami a jejich schopnosti a kompetence nejsou natolik dostatečné, aby dokázali fungovat zcela samostatně, bez podpory sociálních pracovníků. Komunitní bydlení mohou využít i osamělí senioři, kteří nepřicházejí z azylových domů, ale musí spadat do cílové skupiny.

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány terénní formou, jedná se o poskytování služby v přirozeném prostředí uživatelů. Velmi důležitou součástí sociální práce v Komunitním bydlení je komunitní práce – tedy sociální práce s obyvateli bytů, jejímž cílem je pomoci „cizím“ lidem naučit se žít společně, vycházet spolu, řešit případné konflikty apod. Samozřejmostí je práce s komunitou v domě a mediace případných neshod mezi uživateli Komunitního bydlení a dalšími nájemníky. V Ostravě tento projekt působí od roku 2017, mají s ním dobré zkušenosti a jako příklad dobré praxe je vhodný k následování. O této příkladné praxi natočila reportáž Česká televize, vysílaný byl v pořadu 168 hodin ZDE.

Pavla Kasášová, moravskoslezská koordinátorka projektu Senioři v krajích