Obce tvoří nedílnou součást seniorské politiky v systému veřejné správy. Jejich úkolem je realizovat konkrétní kroky v přímém kontaktu se seniory, a to na základě mapování jejich potřeb, které by měly zohledňovat několik faktorů. Mezi tyto faktory patří legislativní rámec, rozpočet obce a další specifika, která jsou dána přírodními, sociálními a ekonomickými aspekty. To odlišuje úlohu obcí v plánování seniorské politiky od krajských úřadů a ústředních orgánů státní správy, protože obce jsou svou působností občanům nejblíže a nejlépe znají jejich potřeby. Plánování seniorské politiky na úrovní měst a obcí je jedním z klíčových témat projektu Senioři v krajích MPSV ČR.

Proto ve spolupráci projektu s Fakultou managmentu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikl Metodický návod pro tvorbu strategií stárnutí v obcích, který můžete využít jako nástroj pro uspořádání a vymezení postupů k vytvoření samostatných koncepcí zaměřených na oblast seniorské politiky. Dokument čtenářům představuje nové přístupy ke sběru primárních dat v podobě metody World Café a Vděčného dotazování. Tyto metody jsou považovány za přínosné přístupy, které vedou k získání důležitých a objektivních dat pro tvorbu strategických plánů ve veřejné správě.

Metodický návod pro tvorbu strategií stárnutí v obcích je ke stažení ZDE.

Během dubna, května a června pořádá projekt Senioři v krajích MPSV ČR (Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň) sérii kulatých stolů v jednotlivých krajích České republiky, na kterých zájemce seznámí s možnostmi plánování seniorské politiky. Na online kulatých stolech členové projektového týmu a pozvaní odborníci podrobněji seznámí s postupy a konkrétními kroky v rámci tvorby strategického plánování a ukáží účastníkům besed příklady dobré praxe z vybraných obcí ČR. Tým projektu Senioři v krajích je připravený předat všem zájemcům potřebné know-how a metodicky se podílet na tvorbě jejich strategického dokumentu.

Michaela Vodrážková, odborná gestorka projektu Senioři v krajích