Poslední velkou akcí projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR, který se vžil svým názvem Senioři v krajích, byla Závěrečná mezinárodní konference s podtitulem Stárnutí je výzva! Konala se ve čtvrtek 19. května a navštívily ji stovky lidí, a to osobně v Barokním refektáři kláštera dominikánů v Praze, či online.

“ Spolupráce s týmem externích spolupracovníků byla úžasná a díky prolnutí a stmelení našich a jejich sil se uskutečnila velmi hezká a srdečná konference plná zajímavých informací a příkladů dobré praxe. Jsem moc ráda, že jsme vám, alespoň v takto omezeném formátu, mohli představit jednotlivé výstupy projektu Senioři v krajích, ať už se jednalo o výzkumné studie, Sborník dobré praxe, Seniorskou obálku nebo STRAPS. Velké díky patří moderátorce, která provázela celým programem a vzhledem k jejím pracovním zkušenostem z oblasti politiky stárnutí dokázala zprostředkovat ucelený a kompaktní průřez vším, co se děje v ČR, ale i v zahraničí,“ hodnotí akci Bohumila Anna Eisenhammer, gestorka projektu Senioři v krajích.

Foto: David Peltán

Konferenci online zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Následovaly jednotlivé prezentační a diskusní bloky na témata jako Možnosti dosažení spravedlivých důchodů, Politika stárnutí v ČR a EU, Co nám ukázala epidemie COVID 19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti a Dobrá praxe politiky stárnutí na krajské úrovni a místní úrovni. Ke konferenčnímu stolu přijali pozvání přední čeští, slovenští a angličtí odborníci na seniorskou tematiku.

V prvním panelu Možnosti dosažení spravedlivých důchodů se představili ředitel Odboru sociálního pojištění MPSV ČR Tomáš Machanec, Martin Potůček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová a Jaroslav Vostatek, pedagog katedry financí Fakulty ekonomických studií na VŠFS Praha.

Druhý panel Politika stárnutí v ČR a EU patřil náměstkyni ministra Sekce 2 MPSV ČR Zdislavě Odstrčilové, státní tajemnici Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR Soně Gaborčákové, Jiřímu Remrovi ze společnosti INESAN a socioložce a výzkumné pracovnici VÚPS Lucii Vidovićové, která zároveň celou konferenci moderovala. Do debaty se zapojila i Jana Řeháková Fučíková, vedoucí oddělení stárnutí a sociálního začleňování MPSV ČR.

Foto:  David Peltán

Co nám ukázala epidemie Covid 19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti? O tom byl třetí blok debat s odborníky Janem Vrbickým, zastupujícím ředitelem odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb MPSV ČR, výzkumnou pracovnicí společnosti SocioFaktor a pedagožkou Univerzity Karlovy Petrou Šobáňovou, internistou a geriatrem Zdeňkem Kalvachem a Valérií Pokornou, místopředsedkyní Jednoty dôchodcov Slovenska. K diskusi přispěla rovněž ředitelka Nadace Krása pomoci Soňa Morawitzová a jihomoravská koordinátorka projektu Senioři v krajích Dana Žižkovská.

Od teorie k praxi

Závěrečný panel pak patřil výhradně praxi a jejím výsledkům. Prezentovali ji náměstek primátora města Přerova Petr Kouba, zástupce města Manchester Paul McGarry , starostka Skotnice Anna Mužná a Hana Rh+ Rabenhauptová z Prachatic spolu s jihočeskou koordinátorkou projektu Senioři v krajích Alenou Bártíkovou. V průběhu dne se také hojně debatovalo, ať už v sále či u šálku kávy v ambitu kláštera.

„Celá akce byla velmi přínosná, milá a profesionální. Vybraní hosté byli perfektní. Především mě bavil pan profesor Potůček a jeho nadhled a skrytý humor, který viditelně prodlužuje život. Děkuji, že jsem mohla být součástí,“ sdělila účastnice Adéla Čapková.

Celá konference byla vysílána také online a je z ní pořízen záznam. Ten je možné sledovat ZDE (prolink bude v nejbližší době). Další informace naleznete na Facebooku Senioři v krajích (@seniorivkrajich). Fotoreportáž najdete v galerii ZDE.

„Moderátorka Lucie Vidovićová zmínila, že tak hladký průběh konference už dlouho nezažila. K tomu se mohu jen přidat a zároveň děkovat. Děkovat jí, že přijala výzvu dělat moderátorku, přednášejícím, že se všichni zúčastnili a sdíleli s publikem své zkušenosti, dobrou praxi a své vize! Poděkování patří všem návštěvníkům a v neposlední řadě také všem pracovníkům projektu, kteří pomáhali tuto konferenci dotáhnout ke zdárnému cíli tak, abychom důstojně mohli odprezentovat výstupy projektu, což jsme splnili na sto procent,“ uzavírá národní koordinátorka a „mozek“ akce Jiřina Rábiková Dzamková.

Projekt Senioři v krajích končí v regionech k 30. červnu. Do té doby má v plánu ještě drobnější, mnohdy už čistě dobrovolnická setkání (kulaté stoly, platformy). Do konce prosince by jeho činnost měla obsáhnout ještě jednu studii, nadále bude fungovat jeho Facebook a webové stránky s velkým množstvím praktických i vědeckých informací.

David Peltán, PR Senioři v krajích