Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR pořádá 9. září další online kulatý stůl. Nese název Sám doma a spokojen a bude se věnovat problematice osamělosti seniorů a její prevenci, opuštěným seniorům v době pandemie covidu, jejich podpoře i přípravě na stáří. Start besedy s odbornými hosty je v 9 hodin. Registrace na besedu je možná do 2. září.

Samota a izolace trápí řadu seniorů. Pandemie tento problém zesílila, současně s tím ale také na téma upozornila veřejnost. Jak toto období prožívali senioři a jak osamělosti předcházet? O tom pohovoří ředitelka Nadace Krása pomoci Soňa Hušek Morawitzová, která se dlouhodobě zabývá seniorskou tematikou, mezigeneračními vztahy a problematikou zaměstnávání osob ve vyšším věku.

Projekt „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“ představí jeho garantka Gabriela Bedrlíková, metodička v oblasti sociální ochrany oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, a  Martina Pavelková, manažerka kvality v oblasti sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb se významně zaměřuje na téma osamělosti seniorů. Jeden z výstupů projektu je manuál Osamělost seniorů a možnosti jejího řešení, který pomáhá odborné veřejnosti při práci s osaměle žijícími seniory.

Následně Pavol Frič a Martin Vávra z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy uvedou Manuál přípravy na stáří. Ten byl vytvořen ve spolupráci s MPSV ČR v rámci projektu ÉTA TA ČR TL0100049. Manuál na základě odborných poznatků nabízí typologii přístupů k zabezpečování na stáří a konkrétní doporučení, jak se v různých fázích života připravovat na stáří, tak abychom ho mohli prožít kvalitně a důstojně.

Po každém bloku bude následovat diskuse k tématu a prostor pro případné dotazy. Registrovat se je možné na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková), odkaz na online vysílání bude zájemcům zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním akce. Kulatý stůl je zdarma. Plakát s více informacemi najdete ZDE.

Výživa i nedoslýchaví

Projekt Senioři v krajích už nyní chystá podzimní besedy. Nejbližší bude téma výživa a zdravé stravování seniorů neboli Nutriční péče a aktivizace klienta, konat se bude online 21. září.

„Výživa formou mateřského mléka byla a je považována za tu nejkvalitnější, kterou novorozenec může dostat pro svůj zdárný vývoj. Každý věk, každá nemoc si žádá určitý mimořádný přísun zdrojů látek, které napomáhají „rehabilitaci“ organizmu – těla. Klinická výživa v praxi řeší nové formy alergii a odborné poradenství u nemocí dospělých. Alzheimerova nemoc či demence způsobuje, že klient zapomíná jíst a pít, tím dochází k celkovému oslabení organizmu. Závěr bude patřit výzkumu kvality podávané stravy v pobytových zařízeních z hlediska kvality, kvantity a ekonomického řízení,“ prozradil iniciátor kulatého stolu Andrej Dan Bárdoš, pražský koordinátor projektu Senioři v krajích. V plánu jsou také témata jako bezdomovectví seniorů, senioři ve vězeních, nedoslýchavost seniorů  a další.

David Peltán, PR Senioři v krajích