Ve čtvrtek 27. května se od 13 hodin uskuteční vyhlášení soutěže Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+. Do klání se přihlásilo 20 společností z Jihočeského kraje, z nich vzejdou na čtvrtečním slavnostním vyhlášení tři vítězové, kteří obdrží finanční i hmotné ceny a ocenění. Vyhlášení se kvůli epidemiologické situaci bude konat online, a to na youtube kanálu projektu Senioři v krajích.

„Mnoho společností již vnímá důležitost věkové diverzity na pracovišti a usiluje o vytváření podmínek pro zaměstnance vyššího věku, výběr výherců nebyl jednoduchý. Slavnostní vyhlášení vítězů nejprve uvede  ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Následně proběhne diskuzní setkání, kterého se zúčastní náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová a výherce minulého ročníku soutěže, a také nebude chybět zaměstnanec starší 55 let. V další části proběhne krátká přednáška jednoho z partnerů, firmy Delloite. Tato společnost se zabývá právě zmíněnou věkovou diverzitou na pracovišti. Následovat bude představení partnerů, videomedailonky a představení cen. A na závěr představení přihlášených společností v dané kategorii a představení vítězů a videa z předávání,“ přiblížila slavnostní program Alena Bártíková, koordinátorka projektu Senioři v krajích MPSV ČR, který je spolupořadatelem soutěže.

Zájemci o účast na vyhlášení výsledků se mohou registrovat na webu dalšího z pořadatelů, Jihočeského paktu zaměstnanosti ZDE.

Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo 20 společností napříč Jihočeským krajem. Účastnily se společnosti ze soukromého i neziskového sektoru. Hodnocené při tom byly dvě oblasti: strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů a výhody pro zaměstnance 55+. Další částí dotazníku, které společnosti vyplňovaly, byly i personální informace. Pro rozhodnutí komise byla nejdůležitější oblast výhod pro zaměstnance 55+, kde odpovídaly zúčastněné společnosti například na otázky: umožňujete či nabízíte přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance, zajišťujete vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti, umožňujete či nabízíte osobám 55+ flexibilní formy zaměstnávání (zkrácené úvazky, sdílená místa apod.) či podporujete aktivně mezigenerační spolupráci? V oblasti strategie rozvoje lidských zdrojů se komise zabývala tím, zda společnost zajišťujete vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ nebo zda má vytvořenou personální strategii ve vztahu k Age managementu s ohledem na stárnutí zaměstnanců. Ocenění přinese zapojeným organizacím zvýšení image ve společnosti, ale také přispěje ke zlepšení mezigeneračních pracovních vztahů a ocenění zaměstnavatelé si tím zajistí vyšší hodnocení nejen na trhu práce.

„Cílem udělení ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“ je ohodnotit společnosti, firmy, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55 a více, a tím motivovat ostatní společnosti. Záměrem je napomoci zaměstnávání těchto osob, vytváření podmínek mezigeneračního dialogu ve firmách, vzdělávání zaměstnanců dle jejich potřeb, úprava náplně práce, a rovněž vytváření nabídek postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí,“ vysvětluje k ocenění Alena Bártíková.

David Peltán, PR projektu Senioři v krajích