Do soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ vyhlášené na konci roku 2020 se přihlásilo 20 jihočeských firem. Jejich počiny v oblasti zaměstnávání osob ve věku 55 a více let posoudí odborná porota a vybere v každé kategorii jednoho vítěze. Ti budou představeni na slavnostním online vyhlášení vítězů soutěže na konci května letošního roku.

„Do soutěže se přihlásilo celkem 20 firem a řada z nich nám v rámci přihlášek představila zajímavé a inspirativní příklady zaměstnávání osob 55+. O vítězích v rámci třech kategorií bude hlasovat odborná porota na přelomu dubna a května. Na výsledky si však soutěžící budou muset počkat do konce května, kdy plánujeme slavnostního vyhlášení formou online přenosu,“ sdělila Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která soutěž druhým rokem pořádá ve spolupráci s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR (Senioři v krajích). Celou soutěž pak v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti.

„Jsme rádi, že společnosti zaměstnávající lidi 55+ měly zájem se zapojit do soutěže i v této pro mnohé nelehké době a že spousta z nich toto zaměstnávání aktivně řeší. Je vidět, že jsou si vědomé, že právě zaměstnanci 55+ budou v brzké době patřit mezi klíčové hráče na trhu práce. Také nás těší, že společnosti začínají více řešit a zabývat se age managmentem,“ dodala Alena Bártíková, jihočeská koordinátorka projektu Senioři v krajích.

Organizátoři se rozhodli vzhledem k současným vládním opatřením související s pandemií koronaviru zorganizovat netradičně online. Přenos finále bude streamován a díky tomu budou moci finále soutěže sledovat nejen účastníci soutěže, ale také ti, kteří se o dané téma zajímají. Na předání darů od partnerů soutěže samozřejmě také dojde. Každý vítěz obdrží balíček cen v hodnotě více než 60.000 korun. Výherci získají kromě hodnotných cen také možnost vzdělávat své zaměstnance či mediální prostor.

„Cílem soutěže je nejen ocenit firmy jež příkladně zaměstnávají osoby 55+, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance. Navzdory současné nelehké situaci, kdy není možné se osobně potkávat, je tak online prostředí pozitivem, které nám daná opatření přinesla. Akce se budou moci účastnit i další firmy, které by se při tradičně pořádané slavnostní akci do sálu pravděpodobně nevešly,“ doplnila Dana Feferlová.

Snahou organizátorů je spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Soutěž byla zahájena 1. prosince 2020 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce února letošního roku. V přihláškách odpovídali soutěžící na otázky týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let. Jednotlivé odpovědi budou podkladem pro hodnocení soutěžících. Soutěž je podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí ČR.


Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Iniciátorem projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2022 Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) je odbornou organizací zaměřenou na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření spojených s touto problematikou. JSRLZ byla založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a přispívat ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů spolu s podněcováním, přípravou a realizací aktivit naplňující klíčové priority v regionu.