Projekt Senioři v krajích se opětovně zapojil do pořádání soutěže Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+. Ta oceňuje společnosti – zaměstnavatele, kteří se věnují age managementu a začleňování lidí starších 55 let do pracovního procesu a bojují tak proti předsudkům ve společnosti. Nově se do akce zapojil Královéhradecký kraj, který následuje jihočeský region. Tam se letos koná třetí ročník klání.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Královéhradeckého kraje soutěž už vyhlásil, a to u příležitosti konání krajského kulatého stolu k tématu Age management a zaměstnávání osob 55+. „Inspiroval se k tomuto počinu právě iniciativou projektu Senioři v krajích a jde ve šlépějích Jihočeského kraje,“ říká Jana Fröhlichová, koordinátorka projektu Senioři v krajích pro Královéhradecký kraj. Zaměstnavatelé ze severovýchodního regionu, kteří dbají na svou práci se zaměstnanci a jsou vstřícní zaměstnávání a potřebám zaměstnancům 55+, se mohou přihlásit do soutěže do 31. května. Odměnou oceněným bude bohatý mediální prostor a mnoho dalších cen. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na podzim letošního roku. Více informací k podmínkám soutěže zájemci naleznou na webu: www.zamestnanyregion.cz.

V Jihočeském kraji se soutěž stává tradicí. Firmy a společnosti tohoto regionu se mohou do klání hlásit od 20. dubna. „Následně 3. května zorganizujeme kulatý stůl zaměřený na zaměstnávání starších lidí. Hlavní lektorkou bude Jana Streichsbierová s projektem Úspěšně do penze. Dále na této akci představíme třetí ročník soutěže a řekneme si, jak správně napsat přihlášku,“ podotýká Alena Bártíková, koordinátorka projektu Senioři v krajích pro Jihočeský kraj.

Cílem udělení ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+ je ohodnotit společnosti, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů, například jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

David Peltán, PR Senioři v krajích