Letní měsíce se chýlí ke konci a v dohledné době tu bude podzim, který přinese další aktivity projektu Senioři v krajích a s nimi i nová témata. Mnozí využili léta k odpočinku a k různým letním radovánkám, projekt však pilně pracoval a plánoval nové činnosti, které by měly vést ke zlepšení života v naší společnosti, a to především seniorům.

S příchodem začátku školního roku jsme odstartovali druhou vlnu odborných zasedání, takzvaných platforem. Ty se budou pravidelně konat po celý podzim. Základními tématy, jež se na těchto odborných platformách šíří éterem, jsou především problematiky ohledně Age Managementu a diskriminace a násilí na seniorech.

V průběhu podzimu budou prezentovány výsledky analýzy Diskriminace a násilí na seniorech, kterou realizovala společnost SocioFactor. Zasedání odborných platforem je sice uzavřená skupina odborníků, kteří se věnují seniorské politice, nicméně výše zmiňovanou analýzu a její celková data si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách našeho projektu ZDE a prostudovat si ji.

První dvě vlaštovky ve formě odborných platforem přilétly v první polovině září do kraje Vysočina a Plzeňského kraje. V měsíci září nás pak ještě budou čekat další dvě zasedání odborných platforem, a to v Olomouckém a Královehradeckém kraji. Velmi zajímavá témata, která na uskutečněných platformách byla prezentována, se věnovala zejména diskriminaci a násilí na seniorech, Age managementu, Ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+, Kariérovému poradenství a příklady dobré praxe v oblasti seniorské politiky ze zahraničí.

Bohumila Anna Eisenhammer, odborná garantka analýz a studií projektu Senioři v krajích