Výzkumná pozornost je u seniorů často zaměřena na uživatele jednotlivých druhů sociálních služeb, případně na jejich rodinné příslušníky a další blízké osoby v roli neformálních pečovatelů. Níže uvedený výzkum byl zaměřen na zmapování bílého místa, tj. na mapování podpory aktivního stárnutí osob vyššího věku žijících na území Moravskoslezského kraje. Výzkumná zpráva, do níž můžete nahlédnout ZDE, byla dokončena v roce 2020.

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jaké aktivity jednotlivé obce v Moravskoslezském kraji realizují pro své občany v seniorském věku, a také popsat příklady dobré praxe. Výzkumná zpráva vznikla na základě spolupráce členů Platformy Moravskoslezského kraje vytvořené v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR. V rámci výzkumu bylo osloveno celkem 300 obcí a 23 městských obvodů statutárního města Ostravy a do výzkumu se nakonec zapojilo celkem 124 obcí a městských obvodů, to je 38 % všech oslovených subjektů.

Z uvedených informací vyplývá, že se obce svým občanům věnují a zajímají se o ně, a chtějí, aby mohli žít i ve vyšším věku aktivní život. Uvedené informace mohou posloužit jako inspirace pro zkvalitnění a rozvoj plánování v oblasti aktivního stárnutí v dalších obcích na území Moravskoslezského kraje, ale i v jiných krajích. Aktivity pro seniory jsou realizovány jak ve velkých, tak i v malých obcí.

Tvůrci výzkumné zprávy byli zástupci Ostravské univerzity, zástupci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří se aktivně podíleli na přípravě šetření, resp. na vzniku výzkumné zprávy. Děkujeme všem obcím a městským obvodům, které se do výzkumu zapojily, bez jejich aktivní účasti by nebylo možné tento výzkum uskutečnit.

Pavla Kasášová, koordinátorka projektu Senioři v krajích pro Moravskoslezský kraj